16 Dec

ONELAN v Štátnej opere

V Štátnej opere sa zamysleli nad tým, ako zefektívniť a skvalitniť marketingovú komunikáciu a informačný servis pre návštevníkov pomocou technológie 21.storočia. Ako využiť bohatú knižnicu multimédií, a prezentovať  náročným návštevníkmi modernou a príťažlivou formou aktuálny informačný obsah? Ako zladiť moderné prvky a techniku s kontextom prostredia foyer?

Nebolo to ľahké, ale podarilo sa… Multimediálne informačné panely Onelan pre digital signage www.informacnepanely.sk , ktoré nepretržite, bez zaváhania a výpadkov s minimálnou spotrebou energie riadia sústavu troch profesionálnych obrazoviek Panasonic a Elo a zvládajú takéto vysoké nároky s noblesou. Aj „operátorka“ a hlavná „dizajnérka“ digitálnych plagátov Andrea je veľmi spokojná, nakoľko rýchlo pochopila základy tvorby a spôsob riadenia časových plánov „digitálnych multimediálnych plagátov“.

Hneď pri vstupe do opery návštevníka zaujme skvele umiestnená i zvonka viditeľná dotyková 42“ Elo obrazovka, na ktorej beží dynamický obsah, podfarbený príjemnou zvukovou kulisou. V mramorom dekorovanej sále je návštevník hneď „vtiahnutý do deja“  a cíti sa pohodlne, i vďaka možnosti dotknúť sa svojich obľúbených hercov a interpretov! Samozrejme, zatiaľ aspoň virtuálne… Dotykom obrazovky totiž aktivuje  interaktívne menu s ponukou predstavení, bohatou obrazovou galériou, multimediálnymi ukážkami, doplnených popismi, ďalšími podrobnosťami a aktualitami. Bežiace alebo statické texty rôznych fontov či farieb, prekrývanie viacerých zón ľubovoľného typu, možnosť okamžitej aktualizácie obsahu i diaľkovo cez web rozhranie – takýto unikátny interaktívny prezentačný systém môže byť prispôsobený na mieru a postupne rozširovaný a doplňovaný v spolupráci s eTechnology, podporou a dodávateľom riešenia, podobne ako bežné webstránky.

Vo foyer sa nachádza 50“ plazmová obrazovka Panasonic s externými reproduktormi, na ktorej bežia ukážky z predstavení v HD kvalite obrazu i zvuku, a je tiež dostatočný priestor i čas aj pre poďakovanie s prezentáciou sponzorov, čo je vynikajúci prostriedok pre motiváciu ďalšej spolupráce a výzva pre nových partnerov. Nielen návštevníci ale i zamestnanci si túto „telku v opere“ radi pozerajú. Systém umožňuje dokonca i integráciu živých webkamier z internetu, prípadne i kamery snímajúcej javiskovú časť opery.

Holé staticky ručne vkladané písmená do šablóny nástenky nahradili farebné dynamické texty, obrázky, videá a prezentácie na veľkoplošnej obrazovke Panasonic 47“ orientovanej vertikálne i priamo pred vstupom do sály. Možnosť neobmedzeného prispôsobovania dynamického plagátu a okamžitej i časovanej zmeny obsahu alebo i celého vzhľadu obrazovky je hlavnou výhodou tohto riešenia. Že to aj skvele vyzerá, a priťahuje zraky návštevníkov? – vďaka originálnej kompozícii a montáži Panasonic obrazovky do pôvodného dizajnovo zladeného riešenia! Nadšené reakcie, prekvapenie, vďaka a radosť návštevníkov sú najlepšou vizitkou – znásobením neopakovateľných zážitkov z predstavení je čoskoro z náhodných návštevníkov stabilná a spokojnú klientela.

Vo vrchnom okne možno nechať zobrazovať hotovú prezentáciu exportovanú z powerpointu – o režisérovi, hlavných postavách, hercoch, s obrázkami alebo rovno s multimediálnou. V prehľadnej tabuľke, s možnosťou transparentného a efektného prekryvu s pozadím, ktorej obsah je možné editovať, má návštevník jasno v osobách a obsadení predstavenia. Marketingové oddelenie má možnosť kedykoľvek vstúpiť do panela cez obyčajný prehliadač a zmeniť obsah v ľubovoľnej delegovanej časti obrazovky – v tzv. Ad Hoc zóne. Presný čas a dátum je samozrejmosť. Zmena plagátu po konci predstavenia a upútavka na nasledujúci program? – Načasované, žiadny  problém. Aktualizovanie obsadenia – ihneď! Aktuálne oznamy a pikošky zo sveta kultúry na Slovensku alebo zo sveta? – stačí pripojenie na internet  a nastaviť vhodný rss kanál ako informačný zdroj a všetko je okamžite aktualizované i na obrazovke formou bežiacich textov.

Vzhľad obrazovky pod kontrolou, možnosť využiť celú škálu formátov – skoro všetko, čo možno v počítači prehrať, dá sa aj „vyvesiť“  v digitálnej forme.  Informáciám už nič nestojí v ceste – možno ich prezentovať v takej forme a komplexnosti, v akej boli vytvorené. Pritom je systém 3 infopanelov  plne integrovateľný i do siete govnet, s najvyššími nárokmi na bezpečnosť, a je ľahko zvládnuť i jeho administráciu na diaľku. Dokonca bolo možné v krátkom čase získať základné zručnosti k obsluhe infopanelov ihneď po inštalácii, a systém bol funkčný a prispôsobiteľný priamo poverenou obsluhou, ktorá si pochvaľuje najmä jednoduchosť a flexibilitu pri zmene obsahu i dizajnu.

To je presne to, čo v opere 21.storočia ešte chýbalo. Preto túto unikátnu forma dynamického „plagátu“ – multimediálny informačný panel – odporúča kolektív Štátnej opery do každej kultúrnej inštitúcie – divadla, koncertnej sály či kina. Gratulujeme k skvelej voľbe, a želáme veľa spokojných návštevníkov!

Zdielať článok