Informačný panel môže byť použitý v školstve od základných škôl po vyššie vzdelávanie. Cez obrazovky umiestnené pri vstupoch, recepciách, jedálňach, priestoroch určených pre zamestnancov môžme podávať informácie určené pre študentov, zamestnancov a hostí.

Príklady použitia Informačného panelu v školstve

 • Uvítacie správy
 • Správy zo športových podujatí
 • Fotky zo školských akcií
 • Oznamy
 • Rozvrh hodín
 • Menu v jedálni
 • Školenia

V hoteloch, reštauráciach, konferenčných centrách, Informačná obrazovka je neoceniteľný nástroj pre komunikáciu so zákazníkmi a návštevníkmi cez obrazovky, ktoré majú charakter inštruktívny a zároveň interaktívny.

Príklady použitia Informačnej obrazovky v Hoteliérstve

 • Informácie
 • Zábava
 • Vzdelávanie
 • Reklama
 • “Queue” manažment

Retailové bankovníctvo je extrémne konkurenčné prostredie a Informačný displej sa stal nástrojom, ktorý rozlišuje banky medzi sebou. Klienti môžu byť informovaný o nových produktoch, alebo môžu byť upútaný zábavným obsahom počas ich čakania.

Príklady použitia Informačného displeja v bankovníctve

 • Pritiahnuť klientov do pobočky
 • Propagovať bankové produkty a služby
 • Zabaviť a informovať čakajúcich klientov
 • Integrácia do “Queue” manažmentu
 • Sekundárna úloha pre školenie a komunikáciu zamestnancov
 • Zvýšiť klientovu spokojnosť

Maloobchod je segment, kde sa môžme najčastejšie stretnúť s Informačným displejom. Obsah v tomto sektore sa môže líšiť od informačného (napr. vlastnosti najnovšieho modelu telefónu) až po inšpiračný charakter (napr. zobrazovanie obrázkov a videa z rallye áut u predajcu áut).

Príklady použitia Informačného panelu v maloobchode

 • Zaujať zákazníkov
 • Informovať zákazníkov o zľavách
 • Obchod
 • POS (Point-of-Sale)

Informačné displeje sa začínajú čoraz častejšie objavovať v korporátnej sfére na komunikáciu s internými a externými zamestnancami a tiež návštevníkmi. Zamestnanci môžu informovať ostatných napr. o štatistikách telefonických hovorov v Call centre, alebo dosiahnutých obchodných cieľoch na obchodnom oddelení, alebo poskytnúť iné dôležité informácie.

Príklady použitia Informačných obrazoviek v korporátnej sfére:

 • Oznámenia a inštrukcie
 • Rozvrhy stretnutí a školení
 • Rozvoj prostredia
 • Reštauračné / jedálenské menu
 • Mechanizmus spätnej väzby
 • Školenia

.

Možnosti použitia vo verejnej správe má rozmanité použitie od zdravotníctva cez dopravu a bývanie s požiadavkami pre jednoduchý prístup pre technicky menej zdatných návštevníkov. Nutnosť použitia informácií môže byť zdvojnásobená prenosom rôznych informácií pre rôzne publikum.

Príklady použitia vo verejnej správe

 • Bezpečnostné informácie
 • Krízové informácie
 • Informovať ľudí
 • Mapy – hľadanie cieľa “wayfinding”
 • Informácie v reálnom čase
 • Školenie zamestnancov

Je viacej možností aplikácie Digital Signage v nemocniciach, chirurgiách, klinikách, zubároch atď. Digital Signage môže poskytovať dôležité informácie pre doktorov a zdravotníckemu personálu a zároveň zabávať pacientov, napríklad pusteným TV vysielaním, správami a informáciami o zdraví.

Zdravotníctvo

Možnosti použitia informačného displeja v zdravotníctve

 • Zvyšuje produktivitu zamestnancov
 • Lepší zdravotný stav pacientov
 • Informácie o prevencií zdravia
 • V čakárňach
 • Súkromná televízna sieť v izbách pacientov

Informačný displej je produkt určený k zábave, vzdelávaniu a informovaniu. Špeciálne udalosti môžu byť zobrazené a rozvrhy publikované. Funkcie zobrazenia upozornení reprezentuje celistvý aspekt Digital Signage v divadlách, kinách a koncertných halách.

Príklady použitia Informačných displejov v zábave

 • Zaujať zákazníkov
 • Vytvárať prostredie
 • Reklama
 • POS – Point-of-Sale
Zábava


E-book Firemná produktivita zdarma

Stiahnite si praktický e-book nielen o informáčných paneloch